Profil spoločnosti

 

Zakladateľom spoločnosti je spoločnosť THE CIRCLE INVESTMENT SA-SPF a Ing. Roman Teťák, ktorí sa rozhodli založiť akciovú spoločnosť.

 

Hlavná podnikateľská činnosť spoločnosti LOGRACO, a.s. je zameraná na poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom. Predmetom záujmu spoločnosti je najmä získavanie bonitných nehnuteľností, obchodných podielov v perspektívnych spoločnostiach ako aj nákup akcií – a to formou akvizície, priameho odkúpenia podielu v spoločnosti, resp. odkupu od správcu konkurznej podstaty. 

 

Spoločnosť je materskou spoločnosťou v rámci holdingu v jednotlivých spoločnostiach:

 • DEMASTAV, a.s.
 • EUROHOTEL, a.s.
 • Hotely a penzióny, a.s.
 • HVT, s.r.o.
 • Kúpele Dudince, a.s.
 • SANDROCK, a.s.
 • TESTAV, a.s.
 • VEGGA, s.r.o.

 

Naša spoločnosť sa podieľala na financovaní nasledovných projektov z oblasti kúpeľníctva a hotelierstva:

 • Hotel Gate One
 • Wellness hotel Bystrá
 • Hotel Minerál
 • Kúpele Dudince